IELTS READING – DẠNG 5: SENTENCE COMPLETION

Sentence Completion – một dạng bài phổ biến và được xem là khá đơn giản trong kì thi IELTS Reading. Hãy cùng EBest đọc bài viết này để có thể đạt điểm tuyệt đối trong dạng bài này nhé. Yêu cầu đề bài: Bạn cần tìm từ vựng trong bài đọc để điền khuyết vào … Đọc tiếp

IELTS READING – DẠNG 4: CLASSIFICATION

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu dạng bài Classification – Phân loại thông tin trong IELTS Reading nhé! Yêu cầu: Đọc và nối các thông tin trong bài đọc sao cho phù hợp với những categories cho sẵn. Cách làm: Đọc câu hỏi và các categories trước (các … Đọc tiếp

IELTS READING – DẠNG 3: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

EBest đã trở lại với Series IELTS Reading rồi đây. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dạng bài Multiple Choice – Câu hỏi trắc nghiệm, một dạng câu hỏi “khó nhằn” vì nhiều bẫy ngôn ngữ trong bài thi. Yêu cầu: Bạn phải chọn ra một đáp án đúng cho các câu hỏi … Đọc tiếp

IELTS READING – DẠNG 2: SUMMARY COMPLETION

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dạng bài Summary Completion (điền khuyết vào đoạn tóm tắt) – một dạng câu hỏi quen thuộc trong IELTS Reading nhé! Yêu cầu: Lựa chọn các từ trong bảng cho trước hoặc tự tìm từ trong bài đọc để hoàn thành một đoạn … Đọc tiếp

IELTS READING – DẠNG 1: MATCHING HEADINGS

Dạng bài Matching Headings thường tạo ra nhiều trở ngại trong phòng thi, bởi lẽ nó yêu cầu thí sinh cần phải có được vốn từ vựng khá, bên cạnh đó cần Hiểu rõ được mục đích của mỗi section và biết cách xác định sự khác nhau giữa luận điểm chính và lý lẽ. … Đọc tiếp