Khóa học IELTS

IELTS (viết tắt của International English Language Testing System – Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo Anh ngữ trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội Đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989.

Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư tại nước ngoài.

Khóa học IELTS tại EBest Education do đội ngũ chuyên gia thiết kế riêng với các cấp độ như sau:
.

1. IELTS Introduction (Band 3.5 – 4.0)

 Đối tượng

 • Dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS dưới 4.0, hoặc những bạn chưa tự tin với tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày, chưa có nền tảng tiếng Anh cơ bản (mất gốc tiếng Anh) ở cả 4 kĩ năng Listening, Speaking, Writing, Reading và chưa từng tiếp xúc với IELTS.

Nội dung

 • Luyện tập và cải thiện khả năng tiếng Anh tổng quát trong cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing
 • Bước đầu tiếp cận với tiếng Anh học thuật và các dạng câu hỏi và topic thường xuất hiện trong bài thi IELTS Academic
 • Làm quen với các kỹ năng làm bài thi cơ bản trong bài thi IELTS Academic

Mục tiêu đầu ra

 • Học viên học tập nghiêm túc, làm đủ bài tập được giao và đi học đầy đủ được đảm bảo đầu ra điểm tổng kết IELTS band 3.5 – 4.0 tương đương với trình độ A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Học phí và thời lượng

 • 6.800.000 đồng, bao gồm 54 giờ (18 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

Giáo viên

 • Mỗi lớp đều có 1 giáo viên nước ngoài phụ trách 2 kỹ năng Listening – Speaking, 1 giáo viên Việt Nam phụ trách 2 kỹ năng Reading – Writing; ngoài ra, còn có 1-2 trợ giảng cùng các giáo viên theo sát hỗ trợ học viên ngoài giờ học trực tiếp trên lớp để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập online thông qua điện thoại, email, Zalo và Facebook Messenger.
 • Bài viết Writing (file word) và bài nói Speaking (ghi âm lại) đều được chấm và nhận xét trực tiếp từ giáo viên phụ trách trong suốt khóa học.

Đăng ký Tư vấn

2. IELTS Foundation 1 (Band 4.5 – 5.0)

Đối tượng

 • Dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.0, hoặc những bạn đã có nền tảng tiếng Anh sơ cấp khá vững, có khả năng đọc hiểu các đoạn văn, cấu trúc đơn giản và thực hiện giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Nội dung

 • Rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing
 • Thực hiện bước chuyển đổi cầu nối từ tiếng Anh tổng quát sang tiếng Anh học thuật dành cho kỳ thi IELTS Academic
 • Thực hành các kỹ năng làm bài thi với một số dạng câu hỏi cơ bản xuất hiện trong bài thi IELTS Academic

Mục tiêu đầu ra

 • Học viên học tập nghiêm túc, làm đủ bài tập được giao và đi học đầy đủ được đảm bảo đầu ra điểm tổng kết IELTS band 4.5 – 5.0 tương đương với trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Học phí và thời lượng

 • 6.800.000 đồng, bao gồm 54 giờ (18 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

Giáo viên

 • Mỗi lớp đều có 1 giáo viên nước ngoài phụ trách 2 kỹ năng Listening – Speaking, 1 giáo viên Việt Nam phụ trách 2 kỹ năng Reading – Writing; ngoài ra, còn có 1-2 trợ giảng cùng các giáo viên theo sát hỗ trợ học viên ngoài giờ học trực tiếp trên lớp để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập online thông qua điện thoại, email, Zalo và Facebook Messenger.
 • Bài viết Writing (file word) và bài nói Speaking (ghi âm lại) đều được chấm và nhận xét trực tiếp từ giáo viên phụ trách trong suốt khóa học.

Đăng ký Tư vấn.

3. IELTS Foundation 2 (Band 5.0 – 5.5)

Đối tượng

 • Dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5, hoặc những bạn đã có nền tảng cơ bản về tiếng Anh học thuật nhưng chưa thực sự tự tin thực hiện giao tiếp cơ bản trong môi trường học thuật.

Nội dung

 • Tập trung vào phát triển kỹ năng tiếng Anh học thuật dành cho kỳ thi IELTS Academic trong cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing
 • Giới thiệu những kiến thức nâng cao hơn về ngữ pháp, từ vựng và phát âm để đáp ứng các yêu cầu trong bài thi IELTS Academic
 • Chú trọng luyện tập kỹ năng làm bài với các dạng câu hỏi có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Academic

Mục tiêu đầu ra

 • Học viên học tập nghiêm túc, làm đủ bài tập được giao và đi học đầy đủ được đảm bảo đầu ra điểm tổng kết IELTS band 5.0 – 5.5 tương đương với trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Học phí và thời lượng

 • 6.800.000 đồng, bao gồm 54 giờ (18 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

Giáo viên

 • Mỗi lớp đều có 1 giáo viên nước ngoài phụ trách 2 kỹ năng Listening – Speaking, 1 giáo viên Việt Nam phụ trách 2 kỹ năng Reading – Writing; ngoài ra, còn có 1-2 trợ giảng cùng các giáo viên theo sát hỗ trợ học viên ngoài giờ học trực tiếp trên lớp để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập online thông qua điện thoại, email, Zalo và Facebook Messenger.
 • Bài viết Writing (file word) và bài nói Speaking (ghi âm lại) đều được chấm và nhận xét trực tiếp từ giáo viên phụ trách trong suốt khóa học.

Đăng ký Tư vấn

4. IELTS Elevation 1 (Band 5.5 – 6.0)

Đối tượng

 • Dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0, hoặc những bạn đã có nền tảng tiếng Anh khá vững, có thể thực hiện giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh học thuật và muốn luyện tập ngữ pháp, từ vựng và phát âm nâng cao hơn.

Nội dung

 • Tập trung vào phát triển kỹ năng tiếng Anh học thuật dành cho kỳ thi IELTS Academic trong cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing
 • Luyện tập các trọng tâm ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng và phát âm) quan trọng và cần thiết cho bài thi IELTS Academic
 • Luyện tập kỹ năng làm bài cho tất cả các dạng câu hỏi có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Academic

Mục tiêu đầu ra

 • Học viên học tập nghiêm túc, làm đủ bài tập được giao và đi học đầy đủ được đảm bảo đầu ra điểm tổng kết IELTS band 5.5 – 6.0 tương đương với trình độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Học phí và thời lượng

 • 8.800.000 đồng, bao gồm 66 giờ (22 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

Giáo viên

 • Mỗi lớp đều có 1 giáo viên nước ngoài phụ trách 2 kỹ năng Listening – Speaking, 1 giáo viên Việt Nam phụ trách 2 kỹ năng Reading – Writing; ngoài ra, còn có 1-2 trợ giảng cùng các giáo viên theo sát hỗ trợ học viên ngoài giờ học trực tiếp trên lớp để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập online thông qua điện thoại, email, Zalo và Facebook Messenger.
 • Bài viết Writing (file word) và bài nói Speaking (ghi âm lại) đều được chấm và nhận xét trực tiếp từ giáo viên phụ trách trong suốt khóa học.

Đăng ký Tư vấn

5. IELTS Elevation 2 (Band 6.0 – 6.5)

Đối tượng

 • Dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5, hoặc những bạn đã có nền tảng tiếng Anh học thuật và muốn đạt được số điểm IELTS phù hợp với yêu cầu đầu vào của một số trường đại học quốc tế và một số trường khu vực Châu Á.

Nội dung

 • Thực hành nâng cao cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing theo định hướng các dạng câu hỏi xuất hiện trong bài thi IELTS Academic
 • Nâng cao và hoàn thiện các trọng tâm ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng và phát âm) quan trọng và cần thiết cho bài thi IELTS Academic
 • Bổ trợ các kỹ năng làm bài nâng cao dành cho bài thi IELTS Academic

Mục tiêu đầu ra

 • Học viên học tập nghiêm túc, làm đủ bài tập được giao và đi học đầy đủ được đảm bảo đầu ra điểm tổng kết IELTS band 6.0 – 6.5 tương đương với trình độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Học phí và thời lượng

 • 8.800.000 đồng, bao gồm 66 giờ (22 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

Giáo viên

 • Mỗi lớp đều có 1 giáo viên nước ngoài phụ trách 2 kỹ năng Listening – Speaking, 1 giáo viên Việt Nam phụ trách 2 kỹ năng Reading – Writing; ngoài ra, còn có 1-2 trợ giảng cùng các giáo viên theo sát hỗ trợ học viên ngoài giờ học trực tiếp trên lớp để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập online thông qua điện thoại, email, Zalo và Facebook Messenger.
 • Bài viết Writing (file word) và bài nói Speaking (ghi âm lại) đều được chấm và nhận xét trực tiếp từ giáo viên phụ trách trong suốt khóa học.

Đăng ký Tư vấn

6. IELTS Graduation (Band 6.5+)

Đối tượng

 • Dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0, hoặc những bạn đã những bạn đã có kiến thức khá tốt về tiếng Anh học thuật, muốn cải thiện trình độ tiếng Anh và muốn đạt được số điểm phù hợp với các trường đại học ở Úc, Mỹ, Anh,…

Nội dung

 • Thực hành nâng cao cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing theo định hướng các dạng câu hỏi xuất hiện trong bài thi IELTS với trọng tâm chú trọng vào hai kỹ năng khó là Speaking và Writing
 • Bổ sung và luyện tập các điểm ngôn ngữ về ngữ pháp, từ vựng và phát âm, nâng cao cho từng kỹ năng để cải thiện điểm trong bài thi IELTS
 • Luyện tập chuyên sâu kỹ năng làm bài nâng cao dành cho bài thi IELTS Academic

Mục tiêu đầu ra

 • Học viên học tập nghiêm túc, làm đủ bài tập được giao và đi học đầy đủ được đảm bảo đầu ra điểm tổng kết IELTS band 6.5 – 7.0 hoặc cao hơn tương đương với trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Học phí và thời lượng

 • 8.800.000 đồng, bao gồm 66 giờ (22 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

Giáo viên

 • Mỗi lớp đều có 1 giáo viên nước ngoài phụ trách 2 kỹ năng Listening – Speaking, 1 giáo viên Việt Nam phụ trách 2 kỹ năng Reading – Writing; ngoài ra, còn có 1-2 trợ giảng cùng các giáo viên theo sát hỗ trợ học viên ngoài giờ học trực tiếp trên lớp để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập online thông qua điện thoại, email, Zalo và Facebook Messenger.
 • Bài viết Writing (file word) và bài nói Speaking (ghi âm lại) đều được chấm và nhận xét trực tiếp từ giáo viên phụ trách trong suốt khóa học.

Đăng ký Tư vấn

CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ KHÁC

 • IELTS Fundamental: bổ sung, củng cố và hoàn thiện kiến thức về Ngữ pháp (Grammar), Phát âm (Pronunciation) và Từ vựng (Vocabulary). Khóa học dành cho học viên chưa thực sự tự tin và muốn được rèn luyện thêm những yếu tố cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho bài thi IELTS. Học phí: 6.800.000 đồng, bao gồm 60 giờ (20 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp. Tuy nhiên, đối với học viên đăng ký lộ trình học từ 3 khóa trở lên, EBest Education sẽ tặng khóa học này miễn phí.
 • IELTS Writing: khóa học dành cho các bạn muốn củng cố, luyện tập thêm, đầu tư thêm cho kỹ năng Writing để có thể chinh phục điểm IELTS ngất ngưỡng. Học phí: 3.400.000 đồng, bao gồm 24 giờ (16 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp.
 • IELTS Intensive 1 (band 5.0 – 5.5): khóa học củng cố thêm kỹ năng, tập trung giải các đề thi thực tế cập nhật mới nhất với định hướng cho các bạn muốn đạt điểm IELTS 5.0 – 5.5. Học phí: 6.800.000 đồng, bao gồm 54 giờ (18 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.
 • IELTS Intensive 2 (band 6.0 – 6.5): khóa học giúp các bạn tự tin hơn trên lộ trình chinh phục điểm IELTS 6.5+. Học phí: 8.800.000 đồng, bao gồm 66 giờ (22 buổi) học trực tiếp với giáo viên trên lớp + hỗ trợ ngoài giờ không giới hạn bởi đội ngũ trợ giảng quản lý lớp.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC VIÊN

 • EBest Education luôn có những chương trình khuyến học, ưu đãi, giảm học phí hỗ trợ học viên tối thiểu 15% và có thể lên đến 30% học phí. Tổng ưu đãi bao gồm học phí và khóa học tặng kèm có thể lên đến gần 20 triệu đồng. Do đó, với lộ trình chinh phục IELTS 7.0+ (từ căn bản, mất gốc Tiếng Anh) bao gồm 8 khóa học (18 tháng) chỉ với học phí 38.920.000 đồng. Học viên có thể theo dõi các chương trình trên website www.ebestedu.vn hoặc fanpage www.facebook.com/ebestedu.vn.
 • Bên cạnh đó, EBest Education còn hợp tác với các ngân hàng uy tín để đưa ra chương trình học phí trả góp lãi suất 0% mà không tốn bất kỳ chi phí phát sinh nào khác (do EBest Education chịu trách nhiệm hỗ trợ các loại phí đó cho học viên) với 2 hình thức như sau:
  • Thẻ tín dụng VisaCard / MasterCard / JCB của Ngân hàng Eximbank: học viên thanh toán 100% học phí thông qua máy POS và ký mẫu phiếu đăng ký trả góp theo mẫu với các chọn lựa trả góp 3 – 6 – 9 tháng. Hàng tháng, học viên thanh toán trả góp đúng kỳ hạn theo sao kê của ngân hàng để được hưởng lãi suất 0%.
  • Vay tín chấp thanh toán học phí: Ngân hàng Quốc tế VIB hỗ trợ cho tất cả học viên EBest Education khoản vay lên đến 70% học phí (tối thiếu 10 triệu và tối đa 80 triệu) lãi suất 0% với kỳ hạn trả góp phù hợp với thời gian tham gia lộ trình khóa học (3 – 6 – 9 tháng), học viên chỉ cần đóng 30% học phí khi đăng ký ban đầu. Thủ tục hồ sơ đơn giản chỉ gồm CMND/CCCD/GPLX và Hộ khẩu của học viên hoặc người thân. EBest Education cam kết hỗ trợ tốt nhất cho học viên để có thể nhận được khoản vay đóng học phí này.
 • đối tác đăng ký thi IELTS của IDP Education (Tổ chức khảo thí IELTS quốc tế), EBest Education tặng cho tất cả học viên 200.000 đồng lệ phí thi IELTS quốc tế đồng thời học viên cũng nhận được tất cả những ưu đãi khác từ IDP Education.
 • EBest Education cam kết chất lượng đầu ra cho các học viên đảm bảo theo lộ trình bằng hợp đồng, học viên được học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đạt được điểm IELTS kỳ vọng.

LỊCH HỌC

 • Lớp thường: 02 buổi / tuần
  Thứ Hai – Tư / Ba – Năm / Thứ Bảy – Chủ nhật (buổi sáng hoặc chiều các ngày trong tuần hoặc cuối tuần)
 • Lớp cấp tốc: 05 buổi / tuần
  Học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (buổi sáng hoặc chiều)

Hỗ trợ tư vấn chương trình miễn phí

Nếu Anh/Chị có câu hỏi, hãy để lại thông tin để được đội ngũ tư vấn liên hệ và giải đáp ngay vấn đề, giúp Anh/Chị tìm được lộ trình học đúng đắn nhất, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

  CHƯƠNG TRÌNH CẦN TƯ VẤN *