IELTS READING – DẠNG 5: SENTENCE COMPLETION

Sentence Completion – một dạng bài phổ biến và được xem là khá đơn giản trong kì thi IELTS Reading. Hãy cùng EBest đọc bài viết này để có thể đạt điểm tuyệt đối trong dạng bài này nhé.

Yêu cầu đề bài:

Bạn cần tìm từ vựng trong bài đọc để điền khuyết vào các câu đơn/ câu phức (sentences).

Cách làm:

– Đọc câu hỏi trước, gạch chân từ khoá trong câu hỏi;

– Khoanh vùng khu vực bài đọc cần tìm;

– Xác định loại từ cần điền vào bài;

– Áp dụng phương pháp Scanning tìm ra đáp án

Lưu ý:

– Cần xác định giới hạn từ cho phép đối với mỗi chỗ trống cần điền;

– Các câu hỏi có thể có nội dung ngẫu nhiên, không theo thứ tự trong bài;

– Cần hiểu cách paraphrase trong từng câu hỏi để tránh mắc bẫy từ vựng;

– Từ vựng copy từ trong bài đọc (Lưu ý viết hoa, gạch nối,…cũng phải copy);

– Kiểm tra ngữ pháp chung của toàn câu xem đã phù hợp hay chưa.

 

» Cùng xem ngay bài mẫu dưới đây:

3D heart printed using multiple imaging techniques

Congenital heart experts from Spectrum Health Helen DeVos Children’s Hospital have successfully integrated two common imaging techniques to produce a three-dimensional anatomic model of a patient’s heart.

The 3D model printing of patients’ hearts has become more common in recent years as part of an emerging, experimental field devoted to enhanced visualization of individual cardiac structures and characteristics. But this is the first time the integration of computed tomography (CT) and three-dimensional transesophageal echocardiography (3DTEE) has successfully been used for printing a hybrid 3D model of a patient’s heart. A proof-of-concept study authored by the Spectrum Health experts also opens the way for these techniques to be used in combination with a third tool – magnetic resonance imaging (MRI).

“Hybrid 3D printing integrates the best aspects of two or more imaging modalities, which can potentially enhance diagnosis, as well as interventional and surgical planning,” said Jordan Gosnell, Helen DeVos Children’s Hospital cardiac sonographer, and lead author of the study. “Previous methods of 3D printing utilize only one imaging modality, which may not be as accurate as merging two or more datasets.”

The team used specialized software to register images from the two imaging modalities to selectively integrate datasets to produce an accurate anatomic model of the heart. The result creates more detailed and anatomically accurate 3D renderings and printed models, which may enable physicians to better diagnose and treat heart disease.

3D printing in APAC: Empowering yet challenging

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

1. A three-dimensional …………. of a patient’s heart was created by integrating two imaging techniques.

Tại đây ta cần một danh từ (số ít) và liên quan đến nội dung hình ảnh 3D (three-dimensional). Nội dung này có thể dễ dàng được tìm thấy ở ngay đoạn đầu của bài. Từ phần này của bài, ta có thể dễ dàng tìm thấy ngay đáp án, do các từ hầu như vẫn giữ nguyên, không bị thay đổi vị trí.

Answer: anatomic model 

 

2. Spectrum Health scientists have found a way to combine and use three techniques: computed tomography, three-dimensional transesophageal echocardiography and………

Câu số 2 là một câu dạng tóm tắt nội dung, hướng chúng ta đến việc tìm ra tên của 3 kĩ thuật chính trong dựng hình ảnh 3D; Từ 2 cái tên đầu (computed tomography và three-dimensional transesophageal echocardiography), ta có thể suy ra ngay chỗ trống cần điền cũng phải là tên của một kĩ thuật, nghĩa là đó cũng phải là danh từ. Nội dung này được thể hiện ở cuối đoạn 2:

“A proof-of-concept study authored by the Spectrum Health experts also opens the way for these techniques to be used in combination with a third tool – magnetic resonance imaging (MRI).”

Tại đây, technique thứ ba được thay bằng chữ “tool” (công cụ) và được viết ra ngay sau dấu gạch nối.

Answer: magnetic resonance imaging

 

3. The new method of 3D printing is more efficient than previous methods because it merges two and more……………

Đây là một câu đơn giản giống câu 1, bởi các từ ngữ của câu gần như trùng khớp với những nội dung trong bài đọc. Do đó ta có thể tìm thấy ngay đáp án tại đoạn 3 của bài.

Answer: datasets

 

4. With more accurate 3D renderings and …………….., physicians will be able to better diagnose and treat heart disease.

Câu 4 cũng tương tự như câu 3, vì các từ như “more accurate 3D renderings” được giữ nguyên. Vì vậy, đáp án cho câu này chính là:

Answer: Printed models

Sau khi làm bài, các bạn nhớ kiểm tra ngữ pháp chung của câu, cũng như xem lại mình đã đáp ứng đúng giới hạn từ cho phép hay chưa nhé! Nếu mọi thứ đã xong, thì xin chúc mừng , bạn đã chinh phục thành công dạng bài Sentence Completion rồi đó!

» Xem ngay: IELTS READING – DẠNG 4: CLASSIFICATION