IELTS READING – DẠNG 4: CLASSIFICATION

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu dạng bài Classification – Phân loại thông tin trong IELTS Reading nhé! Yêu cầu: Đọc và nối các thông tin trong bài đọc sao cho phù hợp với những categories cho sẵn. Cách làm: Đọc câu hỏi và các categories trước (các … Đọc tiếp