IELTS READING – DẠNG 3: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

EBest đã trở lại với Series IELTS Reading rồi đây. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dạng bài Multiple Choice – Câu hỏi trắc nghiệm, một dạng câu hỏi “khó nhằn” vì nhiều bẫy ngôn ngữ trong bài thi.

Yêu cầu:

Bạn phải chọn ra một đáp án đúng cho các câu hỏi từ 3 – 4 phương án đề bài cho sẵn.

Làm thế nào?

  • Sử dụng phương pháp Skimming (Đọc – hiểu ý chính) để hiểu sơ bộ nội dung của bài đọc;
  • Đọc lướt qua các câu hỏi 1 lần trước, xác định các câu hỏi nằm ở phần nào của bài. Bước này rất quan trọng bởi có thể các câu hỏi sẽ dàn trải trong tất cả các phần của bài hoặc chỉ ở 1 đoạn cụ thể. Việc khoanh vùng chính xác sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian vì có thể lược qua những phần không cần thiết cho việc chọn đáp án.
  • Sử dụng phương pháp Scanning (Đọc – tìm thông tin) kết hợp với tìm keywords để xác định vị trí của câu trả lời; 
  • Chọn đáp án đúng bằng phương pháp phân thích, so sánh, loại trừ,…

Lưu ý:

  • Các đáp án có thể có những keywords tương đồng nhau hoặc thậm chí tương đồng hoàn toàn với câu của bài đọc để đánh lạc hướng thí sinh;
  • Các phương án A, B, C, D,…có thể cho thiếu (hoặc dư) dữ kiện so với bài đọc; Do đó cần so sánh các đáp án với nội dung của bài để tránh mắc bẫy;
  • Các đáp án thường đã được thay đổi về mặt ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp,…) để đánh giá mức độ am hiểu tiếng Anh của thí sinh. 

 

» Cùng nhau phân tích ngay một bài mẫu dưới đây nhé:

Is violence innate?

  In 1983, archaeologists in southern Germany discovered a mass grave containing 34 skeletons. They included 9 adult males, 7 adult females and 16 children.

  All of the skeletons showed signs of fatal trauma, including head wounds. None of them showed any signs of defensive wounds, suggesting they were killed whilst running away.

  The “Talheim Death Pit” dates from the Stone Age, around 7,000 years ago. It offers some of the oldest evidence of organised group violence between two communities: that is, of war. 

  Clearly, humans have been fighting wars for thousands of years, and we may not be the only ones. There is growing evidence that several other species also engage in warfare, including our closest relatives the chimpanzees.

  That suggests we have inherited our predilection for warfare from our ape-like ancestors. But not everyone agrees that warfare is inbuilt.

Human Skeleton Decorated With War Bonnet. Watercolor Illustration. Stock  Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 106199345.

Choose the correct letter, A, B, C or D.

1. What did archaeologists in southern Germany discover? 

A. Remains of 34 dead animals

B. Graveyard containing 34 skeletons

C. Relics of early civilization

D. 9 adult males, 7 adult females and 16 children

Ở câu 1, chúng ta đang có các từ khoá “Archaeologist”, “Southern Germany”, “Discover” và có thể dễ dàng tìm thấy các nội dung này tại những câu đầu của bài đọc. Có thể thấy, các nhà khảo cổ học tìm thấy ‘a mass grave containing 34 skeletons”, trùng khớp với đáp án là B. Ta loại đáp án A vì A nói đến xác của “animals”, trong khi trong bài chú thích cụ thể các bộ xương đó là xương người. Câu C cũng không chính xác do bài đọc không hề nhắc đến thời kì “early civilization”; Và D cũng sẽ bị loại do chỉ nói về người, chứ không đề cập đến việc họ đã chết (vì thực tế chỉ tìm thấy bộ xương). Vậy, có thể nói D là một bẫy về keywords vì D đưa ra các từ hoàn toàn trùng khớp với bài đọc, khiến cho các bạn dễ dàng bị đánh lạc hướng. Do đó, B mới là câu trả lời chính xác nhất nhé! 

 

2. Why did scientists suggested that those people were killed whilst running away? 

A. Their skeletons showed signs of fatal trauma

B. There were 16 children

C. During that period organised group violence was very frequent

D. Their skeletons didn’t show any signs of defensive wounds

Ở đoạn 2 ta thấy câu “None of them showed any signs of defensive wounds, suggesting they were killed whilst running away.”, có từ khoá “running away” trùng khớp với câu hỏi. Thêm vào đó, ta hiểu được ở đây các bộ xương này không có dấu vết của bị thương do phòng vệ, nên chỉ có thể là do chết trên đường đi. Câu A có đề cập tới “signs of fatal trauma” giống như bài đọc, tuy nhiên nó không đưa đến kết luận gì. Đáp án B và C không liên quan gì đến vấn đề chúng ta cần tìm kiếm. Do đó, đáp án đúng nhất là D.

 

3. Why do human beings fight, according to the article? 

A. Because they have been fighting wars for thousands of years

B. Because chimpanzees, who are humans’ closest relatives, engage in warfare

C. Because humans inherited predilection for warfare from their ape-like ancestors

D. Because fighting is their inbuilt instinct

Câu A và B có nội hoàn toàn trùng khớp với nội dung bài đọc, nhưng chúng không phải là lý do (reason) dẫn đến việc con người đánh nhau mà chỉ đang nói về sự thật có trong quá khứ. Ngược lại, câu D lại đưa ra thông tin không đúng (vì bạo lực không được coi là bản năng). Do đó chỉ có đáp án C là chính xác, con người có xu hướng bạo lực có thể là do di truyền từ tổ tiên – loài khỉ, được nêu lên khá rõ trong bài: “That suggests we have inherited our predilection for warfare from our ape-like ancestors”.

 

4. Which of the following phrases best describes the main aim of the Reading Passage?

A. To describe fighting among different species

B. To introduce principles of contemporary archaeology and its application

C. To introduce some relics of humans’ warfare for further discussion whether violence is innate or not

D. To suggest ways of interpreting humans’ violence

Đối với những câu hỏi về nội dung chính của bài đọc, các bạn nên làm cuối cùng. Các câu ở trên sẽ làm một tiền đề vững chắc để giúp bạn đưa ra kết luận nhanh hơn. Ở đây chúng ta có thể hiểu sơ bộ nội dung của đoạn trích này là: Các nhà khảo cổ tìm ra những bộ xương người, và đưa ra những suy đoán về tính bạo lực của con người bắt nguồn từ đâu (có thể thấy từ tiêu đề của bài đọc). Ta loại ngay đáp án A vì bài không hề nhắc đến vấn đề các loài động vật đánh nhau; Loại phương án B vì bài không đưa ra “principles” (nguyên tắc) gì của khảo cổ học; Phương án D cũng không đúng vì ở đây các nhà khoa học không đưa ra “ways” (giải pháp) cho vấn đề này. Như vậy, chỉ có câu C là nêu lên đúng chủ đề của bài đọc trên. 

 

Qua bài phân tích này, ta có thể thấy rằng dạng bài Multiple choice đưa ra rất nhiều những keywords trùng khớp với ý trong bài đọc nhằm đánh lạc hướng thí sinh. Vậy nên keywords chỉ nên được sử dụng để xác định vị trí của thông tin, chứ không nên bị lạm dụng để chọn đáp án. Thay vào đó, hãy dành thời gian đọc câu hỏi và phân tích thật kỹ để tránh bị mắc bẫy của đề bạn nhé!

» Xem thêm: IELTS READING – DẠNG 1: MATCHING HEADINGS
IELTS READING – DẠNG 2: SUMMARY COMPLETION