IELTS READING – DẠNG 2: SUMMARY COMPLETION

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dạng bài Summary Completion (điền khuyết vào đoạn tóm tắt) – một dạng câu hỏi quen thuộc trong IELTS Reading nhé! Yêu cầu: Lựa chọn các từ trong bảng cho trước hoặc tự tìm từ trong bài đọc để hoàn thành một đoạn … Đọc tiếp