IELTS READING – DẠNG 5: SENTENCE COMPLETION

Sentence Completion – một dạng bài phổ biến và được xem là khá đơn giản trong kì thi IELTS Reading. Hãy cùng EBest đọc bài viết này để có thể đạt điểm tuyệt đối trong dạng bài này nhé. Yêu cầu đề bài: Bạn cần tìm từ vựng trong bài đọc để điền khuyết vào … Đọc tiếp