IELTS READING – DẠNG 2: SUMMARY COMPLETION

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dạng bài Summary Completion (điền khuyết vào đoạn tóm tắt) – một dạng câu hỏi quen thuộc trong IELTS Reading nhé!

Yêu cầu: Lựa chọn các từ trong bảng cho trước hoặc tự tìm từ trong bài đọc để hoàn thành một đoạn tóm tắt.

» Một số lưu ý khi làm dạng bài Summary completion:

  • Đọc toàn bộ bài một lần để hiểu nội dung; sau đó nhìn vào đoạn tóm tắt và xác định những đoạn nào đã được tóm tắt lại (Vì đoạn tóm tắt chỉ là một phần/ đoạn nhỏ cắt ra từ trong bài chứ không phải toàn bộ bài).
  • Cần xác định loại từ phù hợp (noun, verb, adjective, adverb,…) để điền vào chỗ trống trong bài bằng cách đọc các từ/ cụm từ đứng trước/ sau nó
  • Các đáp án thường sẽ xuất hiện theo trình tự của bài đọc;
  • Áp dụng phương pháp scanning để tìm thông tin nhanh chóng;
  • Đối với dạng tự tìm từ: Lưu ý đề bài yêu cầu giới hạn số từ cho một chỗ trống là bao nhiêu (No more than two words, one word, no more than three words,…) và từ cần điền sẽ hoàn toàn giống như trong bài đọc, không bị thay đổi;
  • Đối với dạng lựa chọn từ trong danh sách cho trước: Số từ cho trước sẽ nhiều hơn số lượng cần điền vào bài làm nên cần lựa chọn cẩn thận; một số từ sẽ bị thay đổi bằng cách paraphrase, dùng từ đồng nghĩa,…chứ không giống hoàn toàn trong bài.

Bây giờ hãy cùng EBest “nghía” thử qua một bài phân tích mẫu dưới đây nhé!

A. Nội dung bài đọc:

The instructions accompanying do-it-yourself products are regularly cited as a source of unnecessary expense or frustration. Few companies seem to test their instructions by having them followed by a first-time user. Often, essential information is omitted, steps in the construction process are taken for granted, and some degree of special knowledge is assumed. This is especially worrying in any fields where failure to follow correct procedures can be dangerous. 

Objections to material in plain English have come mainly from the legal profession. Lawyers point to the risk of ambiguity inherent in the use of everyday language for legal or official documents, and draw attention to the need for confidence in legal formulations, which can come only from using language that has been tested in courts over the course of centuries. The campaigners point out that there has been no sudden increase in litigation as a consequence of the increase in plain English materials. 

Similarly, professionals in several different fields have defended their use of technical and complex language as being the most precise means of expressing technical or complex ideas. This is undoubtedly true: scientists, doctors, bankers and others need their jargon in order to communicate with each other succinctly and unambiguously. But when it comes to addressing the non-specialist consumer, the campaigners argue, different criteria must apply.

[This is an extract from a Part 3 text about the ‘Plain English’ movement, which promotes the use of clear English.] ‘The Cambridge Encyclopedia of Language’, David Crystal, 3rd Edition, © Cambridge University Press, 2010

B. Câu hỏi:

Complete the summary below. 

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-4 on your answer sheet. 

Consumers often complain that they experience a feeling of 1 ………… when trying to put together do-it-yourself products which have not been tested by companies on a 2 ………… . In situations where not keeping to the correct procedures could affect safety issues, it is especially important that 3 ………… information is not left out and no assumptions are made about a stage being self-evident or the consumer having a certain amount of 4 ………… . 

 

C. Đáp án và giải thích:

1. Ở câu 1 ta thấy cụm từ “A feeling of…”, vậy chắc hẳn tại đây ta phải điền một danh từ chỉ cảm xúc (of + Noun/ noun phrase). Câu 1 cũng đang nói về trải nghiệm của khách hàng đối với các “Do-it-yourself  products” do đó ta nhìn dòng đầu tiên của bài “The instructions accompanying do-it-yourself products are regularly cited as a source of unnecessary expense or frustration có cụm từ “do-it-yourself products” và có từ “frustration” (Cảm giác khó chịu) – danh từ chỉ cảm xúc mà ta đang tìm kiếm. Do đó, đáp án cho câu 1 là frustration.

2. Ta cần điền một danh từ số ít, do thấy xuất hiện mạo từ “a” và nội dung cần tìm ở đây là về test sản phẩm, do đó ta đọc câu thứ 2 trong bài “Few companies seem to test their instructions by having them followed by a first-time user có nhắc đến việc test sản phẩm lên một người sử dụng lần đầu (first-time user), cũng là danh từ số ít mà ta đang cần tìm. Vậy, đáp án ở đây chính là first-time user.

3. Đứng trước danh từ “Information”, ta cần điền một tính từ. Bằng phương pháp Scanning ta có thể thấy ngay câu thứ 3 trong bài có đề cập “essential information is omitted” – động từ omit có nghĩa là loại trừ, loại bỏ, đồng nghĩa với “left out”. Do đó, ta có thể nhanh chóng xác định câu trả lời cho câu này là essential.

4. Câu số 4 ta cần điền một danh từ chỉ sự vật, do thấy vị trí điền khuyết đứng ngay sau “an amount of”, tức là một lượng của vật gì đó. Trên bài ta thấy cụm từ some degree of special knowledge is assumed”, mang nghĩa là “phải nắm được một lượng kiến thức đặc biệt”, trùng khớp với ý của câu 4 mà ta đang cần. Vậy, đáp án ở đây là special knowledge

Đoạn văn điền khuyết trên là tóm tắt của đoạn 1 trong bài đọc – do đó các bạn chỉ cần đọc kỹ và quan sát ở đoạn 1 chứ không cần đọc hết bài để tìm từ điền vào đâu. Thật đơn giản phải không nào? Sau khi hoàn thành bài điền khuyết, hãy chắc rằng bạn check lại ngữ pháp, chính tả, số lượng từ cho phép của đáp án,…để không bị mất điểm nhé!

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua dạng bài Summary Completion – một dạng bài phổ biến trong IELTS Reading. Chỉ cần một chút nhanh nhạy trong xử lý thông tin và tính tỉ mỉ trong khi làm, EBest tin rằng bạn có thể chinh phục được dạng bài này trong nháy mắt đấy!

» Xem thêm: Cách làm IELTS READING – DẠNG 1: MATCHING HEADINGS