Ms. Nhan Hương Giang

» Cử nhân Ngôn ngữ Anh
» IELTS điểm 7.5/9.0 (Speaking 8.0)
» 3 năm kinh nghiệm giảng dạy
» Giảng viên các lớp IELTS, TOEIC, Giao tiếp