Ms. Nhan Hương Giang

Ms. Nhan Hương Giang

» Cử nhân Đại học và đang theo học MBA » IELTS điểm 8.5/9.0 » 3 năm kinh nghiệm giảng dạy » Giảng viên các lớp IELTS, TOEIC ...
Ms. Nguyễn Thị Như Ngọc

Ms. Nguyễn Thị Như Ngọc

» Thạc sĩ Ngôn ngữ (Master of Applied Linguistics), Úc » Chứng chỉ CertTESOL, London, Anh » Chứng chỉ CELTA, Cambridge, Anh » IELTS điểm 8.5/9.0 » TOEFL iBT điểm ...
Ms. Nguyễn Thu Hương

Ms. Nguyễn Thu Hương

» Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh » Chứng chỉ Giảng dạy Quốc tế TESOL » TOEIC điểm 965/990 » 15 năm kinh nghiệm giảng dạy » Giảng viên lớp ...
Mr. Nguyễn Trung Hoàng

Mr. Nguyễn Trung Hoàng

» Thạc sĩ Quản lý Giáo dục » Cử nhân Đại học ngành Ngôn ngữ Anh » Cử nhân Đại học ngành CNTT » Cử nhân Y khoa » 10 ...