Trẻ không chủ động nói tiếng Anh. Có nên lo lắng?

Hỏi: Sau gần hai tháng theo học tiếng Anh tại trường, con gái tôi dù rất thích học nhưng vẫn không nói được một từ tiếng Anh nào cả. Tôi thật sự lo lắng và băn khoăn liệu việc học tiếng Anh tại lớp có hiệu quả không?

Đáp: “Học nói chính xác và lưu loát một ngôn ngữ mới là một trong những thử thách lớn nhất của người học”

Nếu các em tỏ ra hiểu tiếng Anh nhiều nhưng nói được rất ít, điều này không có gì đáng ngại – đây là một phần của một quá trình học một ngôn ngữ. Ta hãy khuyến khích trẻ nói, nhưng đừng ép buộc trẻ phải nói nhanh như khi chúng ta nghe.

(trích tài liệu Giúp con bạn học tiếng Anh hiệu quả – Cambridge Assessment English)