IDIOMS – LEARNING & EDUCATION

Cùng EBest học ngay 10 thành ngữ cực “chất” về chủ đề Education thôi nào!

1. To burn the midnight oil/ to pull an all-nighter

Thức cả đêm để học bài, làm việc thì hãy dùng 2 thành ngữ này bạn nhé!

E.g: I am exhausted. I pulled an all-nighter last night to meet deadlines.

Why You Shouldn't Burn the Midnight Oil - Big Think

2. To rack one’s brain

“Vắt óc suy nghĩ” chính là định nghĩa của Rack one’s brain đấy.

E.g: I have to rack my brain to find the solutions to this math problem.

3. Pass with flying colors

Đậu một kì thi với kết quả cực kì xuất sắc – pass with flying colors.

E.g: After days of hard work, I was able to pass the exam with flying colors.

Tips To Pass Your IELTS Exam With Flying Colours

4. School of thought

Một quan điểm, ý tưởng được đưa ra bởi một bộ phận người có chung suy nghĩ.

E.g: There are several schools of thought about how the universe began.

5. Straight – A student

Một học sinh giỏi, lúc nào cũng đạt điểm A trong tất cả các bài kiểm tra – a straight – A student.

E.g: John is a straight – A student. He always gets an A in all of the tests.

6. To hit the books

Bắt đầu học một cách chăm chỉ và nghiêm túc.

E.g: I have an exam in 2 weeks. I should hit the books by now.

Hit the books

7. Schoolboy error

Schoolboy error chỉ một lỗi sai căn bản mà chỉ có người không có kinh nghiệm gì mới mắc phải.

E.g: Make sure to avoid all schoolboy errors in the exam next week.

8. To have one’s nose in a book

Cắm mặt vào sách – lúc nào cũng đọc sách một cách mê say

E.g: Jenny is a bookworm (mọt sách). She always seems to have her nose in a book.

9. To know something backwards and forwards

Nắm rõ một kiến thức, lĩnh vực nào đó trong lòng bàn tay.

E.g: My dad has been working as an IT developer for 10 years. He knows the computer backwards and forwards.

10. To have a memory like an elephant

Loài voi được biết đến là có thể ghi nhớ khá tốt; Do đó câu so sánh này có ý miêu tả một người có trí nhớ siêu phàm.

E.g: I can’t believe Lucy can cram all those words in just 1 night. She has a memory like an elephant.

An Elephant Never Forgets - The Meaning of This Saying, and its Origin

>> Click for more: SIMILES – HEALTH