English Fundamental

Chương trình đào tạo tiếng Anh tổng quát giúp học viên xây dựng nền tảng tiếng Anh từ cơ bản ban đầu. Chương trình gồm 6 cấp độ, phù hợp cho tất cả học viên (14 tuổi trở lên, sinh viên, người lớn,…) từ mất căn bản tiếng Anh cho đến học viên cần cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh hàng ngày trong giao tiếp, công việc, du lịch, định cư,..